Oferta
Start arrow Warunki zamawiania pieczątek
Warunki zamawiania pieczątek Drukuj Wyślij znajomemu
Pieczęć firmowa powinna zawierać następujące dane:
FIRMA lub NAZWA przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej (Sp. z o. o. S.A. SJ) , a w przypadku osoby fizycznej – Nazwę Firmy i Imię i Nazwisko
przedsiębiorcy, pod którą wykonuje działalność gospodarczą,
2.
Adres
siedziby firmy.
3. Numer identyfikacyjny
NIP i lub REGON wymagany w Banku.

Firma AL-T-EL nie wykonuje pieczątek owalnych z godłem państwa.
Pieczątki firmowe, lekarskie i adwokackie wykonujemy po otrzymaniu
Zamówienia
z podaniem nr otrzymanego przy rejestracji działalności.

Faksymile podpisu
wykonujemy po pisemnym udokumentowaniu prawa do jej używania.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wykonania pieczątki bez podania przyczyny, jeżeli jej treść lub forma zamówienia budzą naszą wątpliwość.

Pieczątki Lekarskie

Oferujemy Państwu wykonanie pieczątki lekarskiej a także innych medycznych zgodnie z zaleceniami i wymaganiami obecnych przepisów. Poniżej treść Uchwały regulującej zawartość takiej pieczątki.


Uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej


§1
1. Pieczątka lekarska zawiera następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. tytuł zawodowy, tj. "lekarz" ("lek.") albo"lekarz dentysta" ("lek. dent."),
  3. numer prawa wykonywania zawodu,
  4. posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.
2. Pieczątka lekarska może ponadto zawierać następujące dane:
  1. tytuł i stopień naukowy,
  2. umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
  3. numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
  4. numer telefonu,
  5. adres.
§ 2.
Lekarze i lekarze dentyści dostosują treść pieczątek do wymogów niniejszej uchwały nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pieczątki lekarskie
cd

Pieczątka nagłówkowa praktyki lekarskiej powinna zawierać:

Oznaczenie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej
(tj. imię i nazwisko lub nazwę, z dodatkiem
"indywidualna praktyka lekarska", "indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska" lub "grupowa praktyka lekarska");
adres praktyki i numer telefonu
;

identyfikator - w postaci 9 pierwszych cyfr numeru REGON + ewentualnie dalszych 3 cyfr nadanych przez Kasę Chorych/NFZ.

Imienna pieczątka lekarska powinna zawierać:
imię i nazwisko lekarza;
numer prawa wykonywania zawodu.

Jeżeli lekarz wystawia receptę na podstawie umowy zawartej z Kasą Chorych/NFZ o wystawianie recept refundowanych dla siebie i rodziny (czyli bez pieczątki nagłówkowej), wówczas pieczątka imienna powinna zawierać:
imię i nazwisko lekarza;
numer prawa wykonywania zawodu;
adres domowy i numer telefonu;
numer umowy (rozpoczynający się cyfrą 98).
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 51, poz. 535, zm. Dz.U. nr 121 poz.1317), obowiązujące do dnia 31 maja 2003 roku
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 roku w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 85, poz. 785), obowiązujące od dnia 1 czerwca 2003 roku

Informacje o produktach nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podawania przyczyny. Ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie.
 
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta? Zarejestruj się
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Automat Szkieletowy Huzar 40
Automat Szkieletowy Huzar 40
zl 85,79
Do koszyka


Trodat 4925
Trodat 4925
zl 101,75
Do koszyka


Automat eko 4
Automat eko 4
zl 79,34
Do koszyka


Kieszonka Modico P3
Kieszonka Modico P3
zl 42,35
Do koszyka


Kołek-eko 3
Kołek-eko 3
zl 43,17
Do koszyka


Oprawa biurowa PRE-INK 309
Oprawa biurowa PRE-INK 309
zl 83,00
Do koszyka


Trodat 4822
Trodat 4822
zl 86,10
Do koszyka


Automat Polan 7
Automat Polan 7
zl 106,80
Do koszyka


Oprawka biurowa SOV
Oprawka biurowa SOV
zl 68,61
Do koszyka


Modico 10 99x53 w promocji
Modico 10  99x53 w promocji
zl 147,60
Do koszyka