Oferta
Start arrow Warunki zamawiania pieczątek
Warunki zamawiania pieczątek Drukuj Wyślij znajomemu
Pieczęć firmowa powinna zawierać następujące dane:
FIRMA lub NAZWA przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej (Sp. z o. o. S.A. SJ) , a w przypadku osoby fizycznej – Nazwę Firmy i Imię i Nazwisko
przedsiębiorcy, pod którą wykonuje działalność gospodarczą,
2.
Adres
siedziby firmy.
3. Numer identyfikacyjny
NIP i lub REGON wymagany w Banku.

Firma AL-T-EL nie wykonuje pieczątek owalnych z godłem państwa.
Pieczątki firmowe, lekarskie i adwokackie wykonujemy po otrzymaniu
Zamówienia
z podaniem nr otrzymanego przy rejestracji działalności.

Faksymile podpisu
wykonujemy po pisemnym udokumentowaniu prawa do jej używania.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wykonania pieczątki bez podania przyczyny, jeżeli jej treść lub forma zamówienia budzą naszą wątpliwość.

Pieczątki Lekarskie

Oferujemy Państwu wykonanie pieczątki lekarskiej a także innych medycznych zgodnie z zaleceniami i wymaganiami obecnych przepisów. Poniżej treść Uchwały regulującej zawartość takiej pieczątki.


Uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej


§1
1. Pieczątka lekarska zawiera następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. tytuł zawodowy, tj. "lekarz" ("lek.") albo"lekarz dentysta" ("lek. dent."),
  3. numer prawa wykonywania zawodu,
  4. posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.
2. Pieczątka lekarska może ponadto zawierać następujące dane:
  1. tytuł i stopień naukowy,
  2. umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
  3. numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
  4. numer telefonu,
  5. adres.
§ 2.
Lekarze i lekarze dentyści dostosują treść pieczątek do wymogów niniejszej uchwały nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pieczątki lekarskie
cd

Pieczątka nagłówkowa praktyki lekarskiej powinna zawierać:

Oznaczenie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej
(tj. imię i nazwisko lub nazwę, z dodatkiem
"indywidualna praktyka lekarska", "indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska" lub "grupowa praktyka lekarska");
adres praktyki i numer telefonu
;

identyfikator - w postaci 9 pierwszych cyfr numeru REGON + ewentualnie dalszych 3 cyfr nadanych przez Kasę Chorych/NFZ.

Imienna pieczątka lekarska powinna zawierać:
imię i nazwisko lekarza;
numer prawa wykonywania zawodu.

Jeżeli lekarz wystawia receptę na podstawie umowy zawartej z Kasą Chorych/NFZ o wystawianie recept refundowanych dla siebie i rodziny (czyli bez pieczątki nagłówkowej), wówczas pieczątka imienna powinna zawierać:
imię i nazwisko lekarza;
numer prawa wykonywania zawodu;
adres domowy i numer telefonu;
numer umowy (rozpoczynający się cyfrą 98).
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 51, poz. 535, zm. Dz.U. nr 121 poz.1317), obowiązujące do dnia 31 maja 2003 roku
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 roku w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 85, poz. 785), obowiązujące od dnia 1 czerwca 2003 roku

Informacje o produktach nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podawania przyczyny. Ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie.
 
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta? Zarejestruj się
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Trodat 4911
Trodat 4911
zl 61,50
Do koszyka


Automat Szkieletowy Huzar 80
Automat Szkieletowy Huzar 80
zl 161,38
Do koszyka


Trodat 4912
Trodat 4912
zl 69,19
Do koszyka


Automat eko 4
Automat eko 4
zl 79,34
Do koszyka


Colop 10 microban-ochrona antybakteryjna
Colop 10 microban-ochrona antybakteryjna
zl 51,48
Do koszyka


Pieczątka specjalna do kodów 2 D
 Pieczątka specjalna do kodów 2 D
zl 96,12
Do koszyka


Kołek-eko 2
Kołek-eko 2
zl 35,79
Do koszyka


Kołek drewniany 85x15
Kołek drewniany 85x15
zl 41,82
Do koszyka


Poduszka do stempli 110X190
Poduszka do stempli  110X190
zl 38,56
Do koszyka


Kolek drewniany 105x45
Kolek drewniany 105x45
zl 107,98
Do koszyka